Τις επανελέγχουμε με το τεστ Pap, τις βιοψίες και την κολποσκόπηση, επειδή υπάρχει πιθανότητα υποστροφής. Σε περίπτωση που παραμένει η αλλοίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και ειδικά σε μεγάλες γυναίκες αφαιρούμε την αλλοίωση με Loop.