Μπορεί να γίνει φυσιολογικός τοκετός, αν η υπέρταση είναι ήπια, αν η γενική κατάσταση του εμβρύου και της μητέρας είναι καλή και αν οι συνθήκες είναι ευνοΐκές για να αποδώσει η πρόκληση τοκετού. Στη βαριά προεκλαμψία ο τοκετός πραγματοποιείται με καισαρική τομή.