Με μια αιμοληψία της εγκύου, είναι δυνατό από την 9η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, να διαγνωστεί, με ακρίβεια 99 %, αν το έμβρυο πάσχει από χρωμοσωμικό πρόβλημα. Η εξέταση βασίζεται στην ανίχνευση τμημάτων του DNA του εμβρύου που κυκλοφορούν στο αίμα της μητέρας.